กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนพัฒนาสี่ปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุข
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 คู่มือการปฏิบัติงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 โครงสร้างเทศบาล
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองส่งเสริมการเกษตร
 กองสาธารณสุข
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
  ยินดีต้อนรับ  
สมาชิกสภาเทศบาล
______________________________________________________________________________________________
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
นายยอด พรมบุตร
นายยอด พรมบุตร
ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสตึก
นายสุข ธรรมนิยม
นายสุข ธรรมนิยม
รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสตึก
นาย ณ กานต์ ปาณะศรี
นาย ณ กานต์ ปาณะศรี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสตึก
เลขานุการสภาเทศบาล
นายทรงพันธ์ ปะลิเตนัง
นายทรงพันธ์ ปะลิเตนัง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสตึก
นายพวง ตะเกิงสุข
นายพวง ตะเกิงสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสตึก
นายสำเร็จ ประทุมทอง
นายสำเร็จ ประทุมทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสตึก
นายสมพร ภาษี
นายสมพร ภาษี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสตึก
นายทองแดง สุวรรณแสน
นายทองแดง สุวรรณแสน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสตึก
นายยอย ยิบรัมย์
นายยอย ยิบรัมย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสตึก
นายทองอุ่น ศาลางาม
นายทองอุ่น ศาลางาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสตึก
นางลำดวน แสงงาม
นางลำดวน แสงงาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสตึก
นายบัญญัติ ขวัญทอง
นายบัญญัติ ขวัญทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสตึก
นายสมพงษ์ มงคลดี
นายสมพงษ์ มงคลดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสตึก
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  เทศบาลตำบลศรีสตึก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร/โทรสาร 0-4468-0288
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615